نمونه کارها

تیزر استارت آپ i2Canada
طراحی تیزر تبلیغاتی برنامه مهاجرتی استارت آپ سازمان مهاجرتی i2Canada
تیزر تبلیغاتی صفحه Gamemagazine
طراحی تیزر تبلیغاتی پیج اینستاگرام Gamemagazine
واحدهای داخلی برج آسمان کرمان
مدلسازی و رندرگیری واحدهای داخلی برج آسمان کرمان
کاتالوگ ایونت سالانه
طراحی کاتالوگ ایونت سالانه گالری جواهرات نیما زمردی
تیزر رونمایی از حلقه گالری “نیما زمردی”
این تیزر با کمک چندین نرم افزار در فرایند مدل سازی و رندرگیری و در...
طراحی کاراکتر بستنی شرکت لبنیات مصفا
طراحی کاراکتر بستنی شرکت لبنیات مصفا
طراحی کاراکتر رستوران “Afro Green”
طراحی کاراکتر رستوران مخصوص وگان ها به نام Afro Green در نایروبی کنیا