حذف یک آبجکت متحرک از تصویر

ویژگی های آموزش
از نرم افزارهای زیر استفاده شده است :
زمینه آموزش :
سطح آموزش :
متوسط

در این ویدئو بررسی میکنیم که چطور میتوانیم یک آبجکت متحرک در یک ویدئو رو حذف کنیم. این تکنیک با استفاده از ابزار Content Aware Fill انجام میشود