ساخت یک لوگو با Illustrator

ویژگی های آموزش
از نرم افزارهای زیر استفاده شده است :
زمینه آموزش :
سطح آموزش :
متوسط

توی این آموزش میخوایم نحوه بازسازی یک لوگو رو با استفاده از نرم افزار ایلوستریور یاد بگیریم. در این آموزش به نکات ریزی اشاره میشه که ممکنه در کارهای روزمره هم به دردتون بخوره